היה ועלה הרצון, או הצורך, לבטל את ההרשמה, או להפסיק את ההשתתפות בקורס שנתי (5-9 חדשים), בגלל שכל פרישה משפיעה על הקבוצה כולה בצורה משמעותית,יש צורך לעודד המשך עבודה ביחד מתוך תקשורת עמוקה, ואפשרויות הכוללות כמה שלבים לתהליך הביטול ומספר "תחנות":

 

1. היה והתחרטת לפני תחילת הקורס, לא יוחזר סכום ההרשמה אך אם עדיין לא נוצלה הזכות לפגישה אישית, אפשרי לקיים את השיחה האישית על נושא שינוי ההחלטה או על נושא הקורס לטעימה מסויימת ומועילה בנושא הקורס עם רעיונות ותרגילים להמשך עבודה עצמית.

2. במידה ולאחר עד ארבעה מפגשים מתחילת הקורס עלה הדחף לפרוש, מתבקש להיפגש אישית איתי, המנחה, ולהבהיר את מהות דחף העזיבה. אם בתום המפגש וחשיבה נוספת עדיין יהיה קיים הרצון לפרוש, יוחזרו למשתתף 80% מדמי הלימוד והוא יוזמן להשתתף במפגש נוסף כפרידה מהקבוצה, מומלץ.

3. במידה ולאחר עד שמונה מפגשים מתחילת הקורס עלה הדחף לפרוש, מתבקש להיפגש אישית איתי, המנחה, ולהבהיר את מהות דחף העזיבה, האם זה מחסום בפני המשך התפתחות, ואם כן, כיצד נחתן להיות איתו ולנקשיב לבקשתו? אם בתום המפגש ותהליך המתפתח בעקבותיו למשך זמן שיוגדר במפגש האישי, עדיין יהיה קיים הרצון לפרוש, יוחזרו למשתתף 70% מדמי הלימוד והוא יוזמן להשתתף במפגש נוסף כפרידה מהקבוצה, מומלץ מאד!

4. במקרה חירום בריאותי או משפחתי, ייבחנו אפשרויות ההמשך לגופו של עניין.

דרך צלחה!!!